لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۲ ایران ۱۷:۲۸

سودان استقرار نيروی حافظ صلح سازمان ملل و اتحاديه آفريقا در دارفور را پذيرفت


دولت سودان استقراريک نيروی حافظ صلح مشترک وابسته به سازمان ملل متحد واتحاديه آفريقا را در منطقه آشوب زده دارفورپذيرفت.

سازمان ملل متحد واتحاديه آفريقا روزسه شنبه با انتشار بيانيه مشترکی درسودان اعلام کردند سودان پس ازتوضيح وتشريح اين طرح ازسوی سازمان ملل متحد واتحاديه آفريقا که به آن طرح «عمليات مشترک» نام داده شده است، طرح را پذيرفت.

دربيانيه همچنين آمده است سودان، سازمان ملل متحد واتحاديه آفريقا نسبت به ضرورت برقراری يک آتش بس فوری وفراگيردرمنطقه دارفورهمراه با آغازيک روند سياسی جامع درمورد اين منطقه توافق دارند.

يک مقام بلندپايه اتحاديه آفريقا روزسه شنبه در پايان يک اجلاس دو روزه درآديس آبابا، اعلاميه طرفين را قرائت کرد.

عمرالبشير رئيس جمهوری سودان درنوامبرسال گذشته به طورمقدماتی با يک طرح سه مرحله ای درمورد استقراريک نيروی حافظ صلح تقريبا ۲۰ هزارنفری وابسته به سازمان ملل متحد در دارفور موافقت کرد. اما وی ازآن زمان به بعد نسبت به پذيرش طرح پيوسته ترديد نشان می داد واجرای طرح را متوقف ساخته بود.

آمريکا واکنش احتياط آميزی نسبت به خبرهای مربوط به موافقت سودان با استقراريک نيروی حافظ صلح مشترک سازمان ملل متحد واتحاديه آفريقا دردارفورنشان داد.

سخنگوی وزارت امورخارجه آمريکا اظهارداشت عمرالبشير رئيس جمهوری سودان قبلا نيز موافقت خود را با استقراريک نيروی سازمان ملل متحد واتحاديه آفريقا اعلام کرده بود، ولی پيوسته شرايطی را برای اين کارتعيين می کرد.

سخنگوافزود روشن نيست آيا سودان نيروهای غيرآفريقائی را می پذيرد يا نه. اگرسودان نپذيرد، به مثابه مخالفت با استقرارتمامی نيرواست زيرا کشورهای آفريقائی احتمالا نخواهند توانست کليه نفرات اين نيروی ۱۷ تا ۱۹ هزارنفری را فراهم آورند.

زالمای خليل زاد سفيرآمريکا درسازمان ملل متحد نيزنسبت به اجرای طرح ابرازنگرانی کرد واظهار داشت اوخود وسايرديپلمات ها خواستارتوضيحاتی درباره برخی مسائل ازجمله اين مساله هستند که آيا سودان نيروهای غيرآفريقائی را می پذيرد يا نه؟

XS
SM
MD
LG