مقامات افغان می گویند یک عضو ارشد شورای صلح افغانستان در شلیک افرادی مسلح کشته شده است - که ضربه ای جدید به مذاکرات صلح است.

به گفته همین مقامات، ارسلا رحمانی، صبح امروز، یکشنبه، هنگامی که سر کار می رفت، به ضرب گلوله هائی کشته شد که توسط گروهی ناشناس از افراد مسلح، از داخل یک اتوموبیل به او شلیک شده بود.

رحمانی یک مقام پیشین طالبان بود که پس از تشکیل شورای صلح توسط حامد کرزی رئیس جمهوری برای پایان بخشیدن به بیش از ده سال جنگ در افغانستان به این شورا پیوست. رحمانی در دوران حکمرانی طالبان بر افغانستان معاون وزیر آموزش عالی بود.

طالبان می گوید در حمله منجر به کشته شدن رحمانی مسئولیتی نداشته است.

نیروی بین المللی کمک های امنیتی برای افغانستان، که امریکا فرماندهی ان را بر عهده دارد، می گوید رحمانی با جدا شدن از این جنبش شورشی راه مشارکتی مثبت در سرنوشت افغانستان را در پیش گرفته بود. بیانیه این نیرو می گوید حمله امروز گویای آن است که مخالفان دولتی قانونی در افغانستان هیچ گونه علاقه ای به روند صلح ندارند.

در سپتامبر گذشته نیز، برهان الدین ربانی رئیس جمهوری سابق افغانستان ترور شد که شورای صلح را رهبری می کرد.