صدای آمریکازبان‌های دیگر
جمعه, ۸ اسفند ۱۳۹۳ | ۲۷ فوریه ۲۰۱۵ | ایران ۰۳:۵۵

صفحه آخر، ۲۰ فوریه: سامان نسیم، حمید رسایی، مهرداد بذرپاشi
X
۱۳۹۳/۱۲/۰۱ | ۱۶:۳۰
سامان نسیم که سال ۸۹ هنوز ۱۷ سالش نشده بود و در درگیری با سپاه پاسداران در اطراف سردشت دستگیر شد قرار بود شنبه گذشته اعدام شود. همچنین این هفته به حمید رسایی و مهرداد بذرپاش پرداخت که هردو نمانیده مجلس اند و هر دو به اتهام فساد مالی و اداری، محکوم به ممنوعیت کار دولتی به مدت ۵ سال و ۱۰ سال شده اند.

صفحه آخر، ۲۰ فوریه: سامان نسیم، حمید رسایی، مهرداد بذرپاش

تاریخ انتشار ۱۳۹۳/۱۲/۰۱

سامان نسیم که سال ۸۹ هنوز ۱۷ سالش نشده بود و در درگیری با سپاه پاسداران در اطراف سردشت دستگیر شد قرار بود شنبه گذشته اعدام شود. همچنین این هفته به حمید رسایی و مهرداد بذرپاش پرداخت که هردو نمانیده مجلس اند و هر دو به اتهام فساد مالی و اداری، محکوم به ممنوعیت کار دولتی به مدت ۵ سال و ۱۰ سال شده اند.

صفحه آخر

صفحه آخر برنامه ای ست متفاوت که بطور زنده هرجمعه ساعت هشت تا نه شب پخش می شود. صفحه آخر، بیش از آن که به خبرها بپردازد، به آدمهای خبر می پردازد تا با نگاهی بی طرفانه، دیروز و امروز آدمها را در برابر بینندگان قرار دهد. مجری صفحه آخر هر جمعه آدمهای متفاوتی از اخبار هفته را زیر ذره بین می گذارد.