صدای آمریکازبان‌های دیگر
پنجشنبه, ۸ آبان ۱۳۹۳ | ۳۰ اکتبر ۲۰۱۴ | ایران ۲۰:۰۸

صفحه آخر

صفحه آخر، ۲۴ اکتبر: لغو پروانه وکالت نسرین ستودهi
X
۱۳۹۳/۰۸/۰۲ | ۱۶:۳۵
صفحه آخر برنامه ایست متفاوت که بطور زنده هرجمعه ساعت هشت تا نه شب پخش می شود. صفحه آخر، بیش از آن که به خبرها بپردازد، به آدمهای خبر می پردازد تا با نگاهی بی طرفانه، دیروز و امروز آدمها را در برابر بینندگان قرار دهد. مجری صفحه آخر هر جمعه آدمهای متفاوتی از اخبار هفته را زیر ذره بین می گذارد.

صفحه آخر، ۲۴ اکتبر: لغو پروانه وکالت نسرین ستوده

تاریخ انتشار ۱۳۹۳/۰۸/۰۲

صفحه آخر برنامه ایست متفاوت که بطور زنده هرجمعه ساعت هشت تا نه شب پخش می شود. صفحه آخر، بیش از آن که به خبرها بپردازد، به آدمهای خبر می پردازد تا با نگاهی بی طرفانه، دیروز و امروز آدمها را در برابر بینندگان قرار دهد. مجری صفحه آخر هر جمعه آدمهای متفاوتی از اخبار هفته را زیر ذره بین می گذارد.

صفحه آخر

صفحه آخر برنامه ای ست متفاوت که بطور زنده هرجمعه ساعت هشت تا نه شب پخش می شود. صفحه آخر، بیش از آن که به خبرها بپردازد، به آدمهای خبر می پردازد تا با نگاهی بی طرفانه، دیروز و امروز آدمها را در برابر بینندگان قرار دهد. مجری صفحه آخر هر جمعه آدمهای متفاوتی از اخبار هفته را زیر ذره بین می گذارد.

  • پخش: جمعه ها
  • بوقت ايران ۸ شب
  • مدت: يکساعت
  • ببينيد: MP4 | WM
  • پادکست
فيسبوک: http://www.facebook.com/voalastpage
lastpage@voanews.com