صدای آمریکازبان‌های دیگر
شنبه، ۷ آذر ۱۳۹۴ | ۲۸ نوامبر ۲۰۱۵ | ایران ۲۱:۵۳

تظاهرات اعتراض آمیز در نقاط مختلف دنیا در آستانه نشست تغییرات آب و هواییi
X
۱۳۹۴/۰۹/۰۷ | ۱۸:۰۳
در آستانه نشست تغییرات آب و هوایی که با سازمان دهی سازمان ملل متحد امسال در پاریس برگزار می شود شهروندان بسیاری از کشورهای جهان در اعتراض به ناکارآیی دولت ها در مقابله با این مشکل دست به تظاهرات زده و خواستار اقدامات سریع تر و موثر تر در مبارزه با گرمایش زمین شده اند.

تظاهرات اعتراض آمیز در نقاط مختلف دنیا در آستانه نشست تغییرات آب و هوایی

تاریخ انتشار ۱۳۹۴/۰۹/۰۷

در آستانه نشست تغییرات آب و هوایی که با سازمان دهی سازمان ملل متحد امسال در پاریس برگزار می شود شهروندان بسیاری از کشورهای جهان در اعتراض به ناکارآیی دولت ها در مقابله با این مشکل دست به تظاهرات زده و خواستار اقدامات سریع تر و موثر تر در مبارزه با گرمایش زمین شده اند.