صدای آمریکازبان‌های دیگر
جمعه, ۱۳ شهریور ۱۳۹۴ | ۴ سپتامبر ۲۰۱۵ | ایران ۲۰:۵۹

مخالفان توافق هسته ای ایران: وظیفه کنگره بحث و رای گیری در مورد توافق استi
X
۱۳۹۴/۰۶/۱۳ | ۱۶:۰۸
مخالفان توافق هسته ای با ایران در کنگره اکنون امید به توقف آن را از دست داده اند اما برای رای گیری نهایی در سنا در مخالفت با توافق آماده می شوند. هرچند که چنین قطعنامه ای با وتوی تضمین شده باراک اوباما رییس جمهوری آمریکا رد خواهد شد. گزارش شهلا آراسته

مخالفان توافق هسته ای ایران: وظیفه کنگره بحث و رای گیری در مورد توافق است

تاریخ انتشار ۱۳۹۴/۰۶/۱۳

مخالفان توافق هسته ای با ایران در کنگره اکنون امید به توقف آن را از دست داده اند اما برای رای گیری نهایی در سنا در مخالفت با توافق آماده می شوند. هرچند که چنین قطعنامه ای با وتوی تضمین شده باراک اوباما رییس جمهوری آمریکا رد خواهد شد. گزارش شهلا آراسته