صدای آمریکازبان‌های دیگر
شنبه، ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ | ۳۰ آوریل ۲۰۱۶ | ایران ۰۹:۴۱

  • انتخابات دور دوم مجلس شورای اسلامی - فیروزآباد کرمانشاه
   اردیبهشت ۱۳۹۵
  • انتخابات دور دوم مجلس شورای اسلامی، استان تهران
   اردیبهشت ۱۳۹۵
  • انتخابات دور دوم مجلس شورای اسلامی، استان کردستان
   اردیبهشت ۱۳۹۵
  • انتخابات دور دوم مجلس شورای اسلامی - عوامل اجرایی، استان اصفهان، شهررضا
   اردیبهشت ۱۳۹۵
  • انتخابات دور دوم مجلس شورای اسلامی - عوامل اجرایی، استان اصفهان، شهررضا
   اردیبهشت ۱۳۹۵
  • انتخابات دور دوم مجلس شورای اسلامی - صندوق خالی قبل از رای گیری، استان اصفهان، شهررضا
   اردیبهشت ۱۳۹۵
  • انتخابات دور دوم مجلس شورای اسلامی - استان آذربایجان غربی، ارومیه
   اردیبهشت ۱۳۹۵
  • انتخابات دور دوم مجلس شورای اسلامی - شیراز
   اردیبهشت ۱۳۹۵
  • انتخابات دور دوم مجلس شورای اسلامی - فیروزآباد کرمانشاه
   اردیبهشت ۱۳۹۵
  • انتخابات دور دوم مجلس شورای اسلامی - استان تهران
   اردیبهشت ۱۳۹۵
  • انتخابات دور دوم مجلس شورای اسلامی - استان تهران
   اردیبهشت ۱۳۹۵
  • انتخابات دور دوم مجلس شورای اسلامی - عوامل اجرایی انتخابات، استان تهران
   اردیبهشت ۱۳۹۵
  • انتخابات دور دوم مجلس شورای اسلامی - استان تهران
   اردیبهشت ۱۳۹۵
  • انتخابات دور دوم مجلس شورای اسلامی - استان تهران
   اردیبهشت ۱۳۹۵
  • انتخابات دور دوم مجلس شورای اسلامی - اراک
   اردیبهشت ۱۳۹۵
  • انتخابات دور دوم مجلس شورای اسلامی - اراک
   اردیبهشت ۱۳۹۵
  • انتخابات دور دوم مجلس شورای اسلامی - گلستان
   اردیبهشت ۱۳۹۵
  • انتخابات دور دوم مجلس شورای اسلامی - گلستان
   اردیبهشت ۱۳۹۵
  • انتخابات دور دوم مجلس شورای اسلامی - گلستان
   اردیبهشت ۱۳۹۵
  • انتخابات دور دوم مجلس شورای اسلامی - گلستان
   اردیبهشت ۱۳۹۵
  • انتخابات دور دوم مجلس شورای اسلامی - گلستان
   اردیبهشت ۱۳۹۵
  • انتخابات دور دوم مجلس شورای اسلامی - شیراز
   اردیبهشت ۱۳۹۵
  • انتخابات دور دوم مجلس شورای اسلامی - شیراز
   اردیبهشت ۱۳۹۵
  • انتخابات دور دوم مجلس شورای اسلامی - شیراز
   اردیبهشت ۱۳۹۵
  • انتخابات دور دوم مجلس شورای اسلامی - شیراز
   اردیبهشت ۱۳۹۵

  گزارش تصویری: عکس‌هایی از شرکت مردم در انتخابات دور دوم مجلس، اردیبهشت ۹۵

  تاریخ انتشار ۱۳۹۵/۰۲/۱۱

  در این گزارش تصویری، بیش از بیست عکس از حضور مردم در انتخابات دور دوم مجلس انتخاب کرده ایم. با اینکه اعلام شد ۲۱ میلیون نفر واجد شرایط هستند اما مشارکت کمتر بود با اینحال، حامیان دولت روحانی نیمی از ۶۸ کرسی باقیمانده مجلس را از آن خود کردند.