صدای آمریکازبان‌های دیگر
یکشنبه, ۱۲ مهر ۱۳۹۴ | ۴ اکتبر ۲۰۱۵ | ایران ۱۸:۴۶

اخبار شامگاهیi
X
۱۳۹۴/۰۷/۱۲ | ۱۴:۳۰
اگر می خواهید از آخرین خبرهای روزجهان مطلع شوید و به طور مشخص می خواهید در جریان اخبار آمریکا و ایران قرار بگیرید، می توانید اخبار شامگاهی را هر روز در ساعت شش بعداز ظهر به وقت تهران دنبال کنید.

اخبار شامگاهی

تاریخ انتشار ۱۳۹۴/۰۷/۱۲

اگر می خواهید از آخرین خبرهای روزجهان مطلع شوید و به طور مشخص می خواهید در جریان اخبار آمریکا و ایران قرار بگیرید، می توانید اخبار شامگاهی را هر روز در ساعت شش بعداز ظهر به وقت تهران دنبال کنید.