صدای آمریکازبان‌های دیگر
پنجشنبه، ۵ آذر ۱۳۹۴ | ۲۶ نوامبر ۲۰۱۵ | ایران ۰۸:۳۱

روی خطi
X
۱۳۹۴/۰۹/۰۴ | ۱۸:۳۶
روی خط برنامه ای است برای شنیدن نظرات شما. با همفکری شما هر شب یک موضوع انتخاب می کنیم و شما می توانید از طریق تلفن، اسکایپ، فیس بوک یا ایمیل، به صورت زنده در بحث ما شرکت کنید.

روی خط

تاریخ انتشار ۱۳۹۴/۰۹/۰۴

روی خط برنامه ای است برای شنیدن نظرات شما. با همفکری شما هر شب یک موضوع انتخاب می کنیم و شما می توانید از طریق تلفن، اسکایپ، فیس بوک یا ایمیل، به صورت زنده در بحث ما شرکت کنید.

فیلم روی خط

۱۳۹۴/۰۹/۰۴

فیلم روی خط

۱۳۹۴/۰۹/۰۳

فیلم روی خط

۱۳۹۴/۰۹/۰۲

فیلم روی خط

۱۳۹۴/۰۸/۲۹

فیلم روی خط

۱۳۹۴/۰۸/۲۸

فیلم روی خط

۱۳۹۴/۰۸/۲۷

فیلم روی خط

۱۳۹۴/۰۸/۲۶

فیلم روی خط

۱۳۹۴/۰۸/۲۵

فیلم روی خط

۱۳۹۴/۰۸/۲۲

فیلم روی خط

۱۳۹۴/۰۸/۲۱

روی خط

روی خط برنامه ای است برای شنیدن نظرات شما. با همفکری شما هر شب یک موضوع انتخاب می کنیم و شما می توانید از طریق تلفن، اسکایپ، فیس بوک یا ایمیل، به صورت زنده در بحث ما شرکت کنید.