صدای آمریکازبان‌های دیگر
چهارشنبه, ۵ شهریور ۱۳۹۳ | ۲۷ اوت ۲۰۱۴ | ایران ۱۷:۳۷

روی خط

روی خطi
X
۱۳۹۳/۰۶/۰۴ | ۱۷:۳۰
روی خط برنامه ای است برای شنیدن نظرات شما. با همفکری شما هر شب یک موضوع انتخاب می کنیم و شما می توانید از طریق تلفن، اسکایپ، فیس بوک یا ایمیل، به صورت زنده در بحث ما شرکت کنید.

روی خط

تاریخ انتشار ۱۳۹۳/۰۶/۰۴

روی خط برنامه ای است برای شنیدن نظرات شما. با همفکری شما هر شب یک موضوع انتخاب می کنیم و شما می توانید از طریق تلفن، اسکایپ، فیس بوک یا ایمیل، به صورت زنده در بحث ما شرکت کنید.

فیلم روی خط

۱۳۹۳/۰۶/۰۴

فیلم روی خط

۱۳۹۳/۰۶/۰۳

فیلم روی خط

۱۳۹۳/۰۵/۳۱

فیلم روی خط

۱۳۹۳/۰۵/۳۰

فیلم روی خط

۱۳۹۳/۰۵/۲۹

فیلم روی خط

۱۳۹۳/۰۵/۲۸

فیلم روی خط

۱۳۹۳/۰۵/۲۷

فیلم روی خط

۱۳۹۳/۰۵/۲۴

فیلم روی خط

۱۳۹۳/۰۵/۲۳

فیلم روی خط

۱۳۹۳/۰۵/۲۲

روی خط

روی خط برنامه ای است برای شنیدن نظرات شما. با همفکری شما هر شب یک موضوع انتخاب می کنیم و شما می توانید از طریق تلفن، اسکایپ، فیس بوک یا ایمیل، به صورت زنده در بحث ما شرکت کنید.