صدای آمریکازبان‌های دیگر
جمعه, ۹ آبان ۱۳۹۳ | ۳۱ اکتبر ۲۰۱۴ | ایران ۱۵:۲۰

روی خط

روی خطi
X
۱۳۹۳/۰۸/۰۸ | ۱۸:۳۰
روی خط برنامه ای است برای شنیدن نظرات شما. با همفکری شما هر شب یک موضوع انتخاب می کنیم و شما می توانید از طریق تلفن، اسکایپ، فیس بوک یا ایمیل، به صورت زنده در بحث ما شرکت کنید.

روی خط

تاریخ انتشار ۱۳۹۳/۰۸/۰۸

روی خط برنامه ای است برای شنیدن نظرات شما. با همفکری شما هر شب یک موضوع انتخاب می کنیم و شما می توانید از طریق تلفن، اسکایپ، فیس بوک یا ایمیل، به صورت زنده در بحث ما شرکت کنید.

فیلم روی خط

۱۳۹۳/۰۸/۰۸

فیلم روی خط

۱۳۹۳/۰۸/۰۷

فیلم روی خط

۱۳۹۳/۰۸/۰۶

فیلم روی خط

۱۳۹۳/۰۸/۰۵

فیلم روی خط

۱۳۹۳/۰۸/۰۱

فیلم روی خط

۱۳۹۳/۰۷/۳۰

فیلم روی خط

۱۳۹۳/۰۷/۲۹

فیلم روی خط

۱۳۹۳/۰۷/۲۸

فیلم روی خط

۱۳۹۳/۰۷/۲۵

فیلم روی خط

۱۳۹۳/۰۷/۲۴

روی خط

روی خط برنامه ای است برای شنیدن نظرات شما. با همفکری شما هر شب یک موضوع انتخاب می کنیم و شما می توانید از طریق تلفن، اسکایپ، فیس بوک یا ایمیل، به صورت زنده در بحث ما شرکت کنید.