صدای آمریکازبان‌های دیگر
چهارشنبه, ۲۷ فروردین ۱۳۹۳ | ۱۶ آوریل ۲۰۱۴ | ایران ۲۰:۳۰

روی خط

روی خطi
X
۱۳۹۳/۱/۲۶
روی خط برنامه ای است برای شنیدن نظرات شما. با همفکری شما هر شب یک موضوع انتخاب می کنیم و شما می توانید از طریق تلفن، اسکایپ، فیس بوک یا ایمیل، به صورت زنده در بحث ما شرکت کنید.

روی خط

تاریخ انتشار ۱۳۹۳.۰۱.۲۶

روی خط برنامه ای است برای شنیدن نظرات شما. با همفکری شما هر شب یک موضوع انتخاب می کنیم و شما می توانید از طریق تلفن، اسکایپ، فیس بوک یا ایمیل، به صورت زنده در بحث ما شرکت کنید.

فیلم روی خط

۱۳۹۳.۰۱.۲۶

فیلم روی خط

۱۳۹۳.۰۱.۲۵

فیلم روی خط

۱۳۹۳.۰۱.۲۲

فیلم روی خط

۱۳۹۳.۰۱.۲۱

فیلم روی خط

۱۳۹۳.۰۱.۲۰

فیلم روی خط

۱۳۹۳.۰۱.۱۹

فیلم روی خط

۱۳۹۳.۰۱.۱۴

فیلم روی خط

۱۳۹۳.۰۱.۱۳

فیلم روی خط

۱۳۹۳.۰۱.۱۲

فیلم روی خط

۱۳۹۳.۰۱.۱۱

روی خط

روی خط برنامه ای است برای شنیدن نظرات شما. با همفکری شما هر شب یک موضوع انتخاب می کنیم و شما می توانید از طریق تلفن، اسکایپ، فیس بوک یا ایمیل، به صورت زنده در بحث ما شرکت کنید.