صدای آمریکازبان‌های دیگر
چهارشنبه, ۸ مرداد ۱۳۹۳ | ۳۰ ژوئیه ۲۰۱۴ | ایران ۱۳:۳۳

روی خط

روی خطi
X
۱۳۹۳/۰۵/۰۷ | ۱۷:۳۰
روی خط برنامه ای است برای شنیدن نظرات شما. با همفکری شما هر شب یک موضوع انتخاب می کنیم و شما می توانید از طریق تلفن، اسکایپ، فیس بوک یا ایمیل، به صورت زنده در بحث ما شرکت کنید.

روی خط

تاریخ انتشار ۱۳۹۳/۰۵/۰۷

روی خط برنامه ای است برای شنیدن نظرات شما. با همفکری شما هر شب یک موضوع انتخاب می کنیم و شما می توانید از طریق تلفن، اسکایپ، فیس بوک یا ایمیل، به صورت زنده در بحث ما شرکت کنید.

فیلم روی خط

۱۳۹۳/۰۵/۰۷

فیلم روی خط

۱۳۹۳/۰۵/۰۶

فیلم روی خط

۱۳۹۳/۰۵/۰۳

فیلم روی خط

۱۳۹۳/۰۵/۰۱

فیلم روی خط

۱۳۹۳/۰۴/۳۱

فیلم روی خط

۱۳۹۳/۰۴/۳۰

فیلم روی خط

۱۳۹۳/۰۴/۲۷

فیلم روی خط

۱۳۹۳/۰۴/۲۶

فیلم روی خط

۱۳۹۳/۰۴/۲۵

فیلم روی خط

۱۳۹۳/۰۴/۲۴

روی خط

روی خط برنامه ای است برای شنیدن نظرات شما. با همفکری شما هر شب یک موضوع انتخاب می کنیم و شما می توانید از طریق تلفن، اسکایپ، فیس بوک یا ایمیل، به صورت زنده در بحث ما شرکت کنید.