صدای آمریکازبان‌های دیگر
یکشنبه, ۱۱ مرداد ۱۳۹۴ | ۲ اوت ۲۰۱۵ | ایران ۲۲:۴۹

روی خطi
X
۱۳۹۴/۰۵/۰۹ | ۱۷:۳۶
روی خط برنامه ای است برای شنیدن نظرات شما. با همفکری شما هر شب یک موضوع انتخاب می کنیم و شما می توانید از طریق تلفن، اسکایپ، فیس بوک یا ایمیل، به صورت زنده در بحث ما شرکت کنید.

روی خط

تاریخ انتشار ۱۳۹۴/۰۵/۰۹

روی خط برنامه ای است برای شنیدن نظرات شما. با همفکری شما هر شب یک موضوع انتخاب می کنیم و شما می توانید از طریق تلفن، اسکایپ، فیس بوک یا ایمیل، به صورت زنده در بحث ما شرکت کنید.

فیلم روی خط

۱۳۹۴/۰۵/۰۹

فیلم روی خط

۱۳۹۴/۰۵/۰۸

فیلم روی خط

۱۳۹۴/۰۵/۰۷

فیلم روی خط

۱۳۹۴/۰۵/۰۵

فیلم روی خط

۱۳۹۴/۰۵/۰۲

فیلم روی خط

۱۳۹۴/۰۵/۰۱

فیلم روی خط

۱۳۹۴/۰۴/۳۱

فیلم روی خط

۱۳۹۴/۰۴/۳۰

فیلم روی خط

۱۳۹۴/۰۴/۲۹

فیلم روی خط

۱۳۹۴/۰۴/۲۶

روی خط

روی خط برنامه ای است برای شنیدن نظرات شما. با همفکری شما هر شب یک موضوع انتخاب می کنیم و شما می توانید از طریق تلفن، اسکایپ، فیس بوک یا ایمیل، به صورت زنده در بحث ما شرکت کنید.