صدای آمریکازبان‌های دیگر
شنبه, ۳ آبان ۱۳۹۳ | ۲۵ اکتبر ۲۰۱۴ | ایران ۱۸:۴۳

روی خط

روی خطi
X
۱۳۹۳/۰۸/۰۱ | ۱۸:۳۰
روی خط برنامه ای است برای شنیدن نظرات شما. با همفکری شما هر شب یک موضوع انتخاب می کنیم و شما می توانید از طریق تلفن، اسکایپ، فیس بوک یا ایمیل، به صورت زنده در بحث ما شرکت کنید.

روی خط

تاریخ انتشار ۱۳۹۳/۰۸/۰۱

روی خط برنامه ای است برای شنیدن نظرات شما. با همفکری شما هر شب یک موضوع انتخاب می کنیم و شما می توانید از طریق تلفن، اسکایپ، فیس بوک یا ایمیل، به صورت زنده در بحث ما شرکت کنید.

فیلم روی خط

۱۳۹۳/۰۸/۰۱

فیلم روی خط

۱۳۹۳/۰۷/۳۰

فیلم روی خط

۱۳۹۳/۰۷/۲۹

فیلم روی خط

۱۳۹۳/۰۷/۲۸

فیلم روی خط

۱۳۹۳/۰۷/۲۵

فیلم روی خط

۱۳۹۳/۰۷/۲۴

فیلم روی خط

۱۳۹۳/۰۷/۲۳

فیلم روی خط

۱۳۹۳/۰۷/۲۲

فیلم روی خط

۱۳۹۳/۰۷/۲۱

فیلم روی خط

۱۳۹۳/۰۷/۱۸

روی خط

روی خط برنامه ای است برای شنیدن نظرات شما. با همفکری شما هر شب یک موضوع انتخاب می کنیم و شما می توانید از طریق تلفن، اسکایپ، فیس بوک یا ایمیل، به صورت زنده در بحث ما شرکت کنید.