صدای آمریکازبان‌های دیگر
شنبه, ۴ مرداد ۱۳۹۳ | ۲۶ ژوئیه ۲۰۱۴ | ایران ۱۷:۳۹

روی خط

روی خطi
X
۱۳۹۳/۰۵/۰۳ | ۱۷:۳۰
روی خط برنامه ای است برای شنیدن نظرات شما. با همفکری شما هر شب یک موضوع انتخاب می کنیم و شما می توانید از طریق تلفن، اسکایپ، فیس بوک یا ایمیل، به صورت زنده در بحث ما شرکت کنید.

روی خط

تاریخ انتشار ۱۳۹۳/۰۵/۰۳

روی خط برنامه ای است برای شنیدن نظرات شما. با همفکری شما هر شب یک موضوع انتخاب می کنیم و شما می توانید از طریق تلفن، اسکایپ، فیس بوک یا ایمیل، به صورت زنده در بحث ما شرکت کنید.

فیلم روی خط

۱۳۹۳/۰۵/۰۳

فیلم روی خط

۱۳۹۳/۰۵/۰۱

فیلم روی خط

۱۳۹۳/۰۴/۳۱

فیلم روی خط

۱۳۹۳/۰۴/۳۰

فیلم روی خط

۱۳۹۳/۰۴/۲۷

فیلم روی خط

۱۳۹۳/۰۴/۲۶

فیلم روی خط

۱۳۹۳/۰۴/۲۵

فیلم روی خط

۱۳۹۳/۰۴/۲۴

فیلم روی خط

۱۳۹۳/۰۴/۲۳

فیلم روی خط

۱۳۹۳/۰۴/۲۰

روی خط

روی خط برنامه ای است برای شنیدن نظرات شما. با همفکری شما هر شب یک موضوع انتخاب می کنیم و شما می توانید از طریق تلفن، اسکایپ، فیس بوک یا ایمیل، به صورت زنده در بحث ما شرکت کنید.