صدای آمریکازبان‌های دیگر
سه شنبه, ۸ مهر ۱۳۹۳ | ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۴ | ایران ۱۵:۱۶

روی خط

روی خطi
X
۱۳۹۳/۰۷/۰۷ | ۱۸:۳۰
روی خط برنامه ای است برای شنیدن نظرات شما. با همفکری شما هر شب یک موضوع انتخاب می کنیم و شما می توانید از طریق تلفن، اسکایپ، فیس بوک یا ایمیل، به صورت زنده در بحث ما شرکت کنید.

روی خط

تاریخ انتشار ۱۳۹۳/۰۷/۰۷

روی خط برنامه ای است برای شنیدن نظرات شما. با همفکری شما هر شب یک موضوع انتخاب می کنیم و شما می توانید از طریق تلفن، اسکایپ، فیس بوک یا ایمیل، به صورت زنده در بحث ما شرکت کنید.

فیلم روی خط

۱۳۹۳/۰۷/۰۷

فیلم روی خط

۱۳۹۳/۰۷/۰۴

فیلم روی خط

۱۳۹۳/۰۷/۰۳

فیلم روی خط

۱۳۹۳/۰۷/۰۲

فیلم روی خط

۱۳۹۳/۰۷/۰۱

فیلم روی خط

۱۳۹۳/۰۶/۳۱

فیلم روی خط

۱۳۹۳/۰۶/۲۸

فیلم روی خط

۱۳۹۳/۰۶/۲۷

فیلم روی خط

۱۳۹۳/۰۶/۲۶

فیلم روی خط

۱۳۹۳/۰۶/۲۵

روی خط

روی خط برنامه ای است برای شنیدن نظرات شما. با همفکری شما هر شب یک موضوع انتخاب می کنیم و شما می توانید از طریق تلفن، اسکایپ، فیس بوک یا ایمیل، به صورت زنده در بحث ما شرکت کنید.