صدای آمریکازبان‌های دیگر
دوشنبه, ۱۵ تیر ۱۳۹۴ | ۶ ژوئیه ۲۰۱۵ | ایران ۱۶:۰۳

افق ۲ جولای: تمدید مذاکرات، بیم ها و امیدهاi
X
۱۳۹۴/۰۴/۱۱ | ۱۵:۳۰
افق در نگاه به تحولات مهم روز کرانه های نو را جستجو و حد فاصل بخش مرئی و نامرئی مباحث سیاسی را برجسته می کند.

افق ۲ جولای: تمدید مذاکرات، بیم ها و امیدها

تاریخ انتشار ۱۳۹۴/۰۴/۱۱

افق در نگاه به تحولات مهم روز کرانه های نو را جستجو و حد فاصل بخش مرئی و نامرئی مباحث سیاسی را برجسته می کند.

افق

افق در نگاه به تحولات مهم روز کرانه های نو را جستجو و حد فاصل بخش مرئی و نامرئی مباحث سیاسی را برجسته می کند.