صدای آمریکازبان‌های دیگر
یکشنبه, ۹ فروردین ۱۳۹۴ | ۲۹ مارس ۲۰۱۵ | ایران ۱۰:۳۴

افق ۲۶ مارس: رقص ایرانی در کاخ سفیدi
X
۱۳۹۴/۰۱/۰۶ | ۱۵:۳۰
افق در نگاه به تحولات مهم روز کرانه های نو را جستجو و حد فاصل بخش مرئی و نامرئی مباحث سیاسی را برجسته می کند.

افق ۲۶ مارس: رقص ایرانی در کاخ سفید

تاریخ انتشار ۱۳۹۴/۰۱/۰۶

افق در نگاه به تحولات مهم روز کرانه های نو را جستجو و حد فاصل بخش مرئی و نامرئی مباحث سیاسی را برجسته می کند.

افق

افق در نگاه به تحولات مهم روز کرانه های نو را جستجو و حد فاصل بخش مرئی و نامرئی مباحث سیاسی را برجسته می کند.