ببینید

موسسه اسمیتسونین

آخرین برنامه‌ها
در باره برنامه

در این مجموعه که برنده چندین جایزه است، نه به داخل، بلکه به پشت پرده مؤسسه اسمیتسونین - مشهورترین مجموعه موزه‌ها در آمریکا – می‌ رویم، تا آثار و گنجینه‌های نادیده این موزه‌ها و تاریخچه آنها را ببینیم.

این برنامه حق پخش اینترنتی ندارد. شما می‌توانید این برنامه را از ماهواره ببینید.