ببینید

تبلت

قسمت‌های کامل
00:15:00
08 خرداد 1399

تبلت

تبلت
00:15:00
08 خرداد 1399

تبلت

00:15:00
01 خرداد 1399

تبلت

در باره برنامه

برنامه تبلت با اجرای مسیح علینژاد نگاهی دارد به خبرهای اجتماعی و سیاسی هفته. مصاحبه و گفتگو با مسئولان و مردم. تبلت از خبرهای سیاسی و اجتماعی روز گزارش تهیه می کند و شما هم از جامعه و محیطی که در آن زندگی می کنید می توانید فیلم و گزارش تهیه کنید.