ببینید

داستان‌های زندگی

قسمت‌های کامل
00:03:27
12 اردیبهشت 1397

نصیحت یک پدر

00:06:13
12 اردیبهشت 1397

دنی و آنی

در باره برنامه

داستان‌های زندگی مجموعه ای است از انیمیشن های کوتاه که در آن زیر و بم های زندگی از زبان مردم آمریکا روایت می شود.