ببینید

کارت قرمز

برنامه‌های قبلی
کارت قرمز
00:30:00
جمعه, 09/14/1399 - 21:30

کارت قرمز

کارت قرمز
00:30:00
جمعه, 09/07/1399 - 21:30

کارت قرمز

کارت قرمز
00:30:00
جمعه, 08/30/1399 - 21:30

کارت قرمز

در باره برنامه

کارت قرمز، برنامه ورزشی بخش فارسی صدای آمریکا است که با نگاهی طنزآمیز و انتقادی به مهم‌ترین و داغ‌ترین اتفاقات ورزشی هفته می پردازد. در این برنامه به بدترین‌ها، کارت قرمز و به بهترین‌ها، کارت طلایی می‌دهد.