برنامه‌های قبلی
با گرتا ون ساسترن
00:30:00
سه شنبه, 03/27/1399 - 01:00

با گرتا ون ساسترن

با گرتا ون ساسترن
00:30:00
دوشنبه, 03/12/1399 - 20:30

با گرتا ون ساسترن

با گرتا ون ساسترن
00:30:00
دوشنبه, 03/05/1399 - 20:30

با گرتا ون ساسترن

در باره برنامه

گرتا ون ساسترن جنبه های مختلف سیاستهای ایالات متحده را در قالب مصاحبه با سیاستمداران و بحث و گفتگو با اندیشمندان، بررسی می کند.