ببینید

۹ شب

برنامه‌های قبلی
۹ شب
00:30:00
دوشنبه, 12/11/1399 - 21:00

۹ شب

۹ شب
00:30:00
یکشنبه, 12/10/1399 - 21:00

۹ شب

۹ شب
00:30:00
شنبه, 12/09/1399 - 21:00

۹ شب

در باره برنامه

اخبار «۹ شب» برنامه خبری صدای آمریکا، هر روز به مدت نیم ساعت تازه ترين خبرهاى جهان و گزارشهاى تحليلى را در قالب یک برنامه تلویزیونی به بینندگان صدای آمریکا ارایه می دهد. «۹ شب»، برنامه‌ای جدید و مشترک از صدای آمریکا و رادیو فردا در صداى آمريكا ۳۶۵ است.