ببینید

فرارو

قسمت‌های کامل
فرارو
00:24:00
31 اردیبهشت 1399

فرارو

فرارو
00:30:00
30 اردیبهشت 1399

فرارو

فرارو
00:24:00
24 اردیبهشت 1399

فرارو

در باره برنامه
  • فرارو مجموعه ای است از مستندهای علمی و فنی. در این مستندها با تازه های اقتصاد، مدیریت و کارآفرینی، آخرین پژوهش های علمی و فنی، و نامداران عرصه های علم، فن و اقتصاد آشنا می شویم.