برنامه‌های قبلی
فرارو
00:24:00
چهارشنبه, 03/28/1399 - 22:36

فرارو

فرارو
00:30:00
چهارشنبه, 03/28/1399 - 00:00

فرارو

فرارو
00:24:00
چهارشنبه, 03/14/1399 - 18:06

فرارو

در باره برنامه
  • فرارو مجموعه ای است از مستندهای علمی و فنی. در این مستندها با تازه های اقتصاد، مدیریت و کارآفرینی، آخرین پژوهش های علمی و فنی، و نامداران عرصه های علم، فن و اقتصاد آشنا می شویم.