برنامه‌های قبلی
اخبار شامگاهی
00:30:00
جمعه, 10/26/1399 - 19:00

اخبار شامگاهی

اخبار شامگاهی
00:30:00
پنجشنبه, 10/25/1399 - 19:00

اخبار شامگاهی

اخبار شامگاهی
00:30:00
چهارشنبه, 10/24/1399 - 19:00

اخبار شامگاهی

در باره برنامه

اگر می‌خواهید از آخرین خبرهای روزجهان مطلع شوید و به طور مشخص می‌خواهید در جریان اخبار آمریکا و ایران قرار بگیرید، می‌توانید اخبار شامگاهی را هر روز در ساعت ۷ غروب به وقت ایران به مدت نیم‌ساعت دنبال کنید.