ببینید

شطرنج

قسمت‌های کامل
شطرنج
01:00:00
17 خرداد 1399

شطرنج

شطرنج
00:54:00
03 خرداد 1399

شطرنج

شطرنج
00:54:00
27 اردیبهشت 1399

شطرنج

در باره برنامه

ميزگردى درباره مسايل ايران، سياست، اقتصاد، حقوق بشر، فرهنگ، در جستجوى راه حل براى ايران امروز و فردا.