ویدیوها

اعتراض چند سرباز به حقوق پرداختی ناچیز دولت به سربازان نظام وظیفه در ایران
00:00:48
اعتراض چند سرباز به حقوق پرداختی ناچیز دولت به سربازان نظام وظیفه در ایران
کمبود انسولین در ایران با وجود افزایش چشمگیر واردات آن به کشور در یکسال اخیر
00:01:51
کمبود انسولین در ایران با وجود افزایش چشمگیر واردات آن به کشور در یکسال اخیر
مسابقات ماشین‌های تمام برقی در شیلی برگزار می‌شود
00:01:45
مسابقات ماشین‌های تمام برقی در شیلی برگزار می‌شود
جدایی بریتانیا و اروپا یک ماه دیگر اتفاق می‌افتد؛ روند برگزیت با سردرگمی و نگرانی دنبال می‌شود
00:01:44
جدایی بریتانیا و اروپا یک ماه دیگر اتفاق می‌افتد؛ روند برگزیت با سردرگمی و نگرانی دنبال می‌شود
ضربه همه‌گیری کرونا به اقتصاد اروپا از دید صندوق بین‌المللی پول
00:01:32
ضربه همه‌گیری کرونا به اقتصاد اروپا از دید صندوق بین‌المللی پول
داروهای ایدز برای توقف انتقال ایدز؛ چرا هنوز کنترل این بیماری موفق نشده است
00:02:02
داروهای ایدز برای توقف انتقال ایدز؛ چرا هنوز کنترل این بیماری موفق نشده است
صعود نسبی بازار بورس نیویورک در نخستین روز ماه دسامبر
00:01:38
صعود نسبی بازار بورس نیویورک در نخستین روز ماه دسامبر
استقبال آمریکا از اقدام لتونی در تروریستی دانستن «کلیت حزب الله لبنان».mp4
00:01:54
استقبال آمریکا از اقدام لتونی در تروریستی دانستن کلیت حزب الله لبنان
ویدئویی از تِم امسال دکور کریسمس در کاخ سفید
00:00:19
ویدئویی از تِم امسال دکور کریسمس در کاخ سفید
گوشه‌ای از درگیری و جنگ یمن به روایت ویدئوی کوتاه
00:00:19
گوشه‌ای از درگیری و جنگ یمن به روایت ویدئوی کوتاه