ارتش پاکستان می گوید هجوم جاری علیه سیتزه گران در مناطق قبیله ای شمال غربی کشور را برای شش ماه تا یکسال گسترش نخواهد داد.

ژنرال اطهر عباس، سخنگوی ارتش، روز پنجشنبه گفت پاکستان برای تثبیت دست آوردهای فعلی به زمان بیشتری نیاز دارد.

رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا، در سفر به اسلام آباد در این باره که آیا پاکستان عملیات نظامی علیه قرارگاههای طالبان در وزیرستان جنوبی را توسعه خواهد داد یا نه، بحث کرد.

ایالات متحده می خواهد پاکستان در وزیرستان شمالی، در امتداد مرز افغانستان نیز دست به حمله بزند. طالبان افغانستان و ستیزه گران مرتبط با القاعده از این منطقه به عنوان پایگاهی برای حمله به افغانستان استفاده می کنند.

گیتس روز پنجشنبه در مقاله ای در نییورک تایمز می گوید تفاوت گذاشتن بین طالبان پاکستان و متحدان افغان آن نتیجه معکوس به بار می آورد. او گفت پاکستان باید طالبان را در هر دو سوی مرز افغانستان و پاکستان زیر فشار بگذارد.

گیتس پیش از ورود به اسلام آباد گفت او همچنین پاکستان را مطمئن خواهد ساخت که ایالات متحده به شکست دادن طالبان و القاعده، پای بند است و به کار با آن کشور به عنوان یک متحد ادامه خواهد داد.