قاهره، مصر. ۱۵ اوت ۲۰۱۱
قاهره، مصر. ۱۵ اوت ۲۰۱۱

قاضی رسیدگی به پرونده حسنی مبارک، جلسه دادگاه را به ۵ سپتامبر موکول و پخش زنده جلسات را از رسانه ها متوقف کرد.

همچنین قاضی پرونده روز دوشنبه تصمیم گرفت به پرونده مبارک و حبیب العدلی با هم رسیدگی کند. العدلی و ۶ وزیر دیگر به صدور فرمان آتش به روی معترضان متهم هستند. روز گذشته جلسه دادگاه پس از آنکه در دادگاه آشوب بر پا شد به ۵ سپتامبر موکول شد.

حسنی مبارک روز دوشنبه با برانکارد در دادگاه حضور پیدا کرد. او اتهام خود را در مورد صدور فرمان آتش که به کشته شدن ۸۵۰ معترض و برکناری وی از قدرت شد، رد می کند. وی همچنین به فساد و سو استفاده از قدرت متهم است.

فرزندان او، علا و جمال نیز متهم به فساد هستند، اما آن را رد می کنند. آنان در کنار پدر خود در دادگاه حضور داشتند.

خارج از ساختمان دادگاه هواداران و مخالفان مبارک به یکدیگر سنگ پرتاب کردند. 

حسنی مبارک با هلی کوپتر به دادگاه آورده شد. سلامت وی پس از کناره گیری از ریاست جمهوری، رو به وخامت گذاشته است.