حکايت بودجه ۱۳۸۹
حکايت بودجه ۱۳۸۹

اين گزارش ها در زمان وقوع بحث های مربوط به بودجه سال هشتاد و نه در ايران از تلويزيون شبکه خبری فارسی صدای آمريکا پخش شد. نظر به استقبال بی نظير بينندگان، اين گزارش ها بر روی يوتيوب قرار گرفته و در اينجا در اختيار علاقمندان قرار می گيرد.