کن تیلور سال ۹۵ در ۸۱ سالگی درگذشت.
کن تیلور سال ۹۵ در ۸۱ سالگی درگذشت.

داستان گروگان گیری دیپلمات های آمریکایی در ایران در سال 1958 ابعاد بسیاری در پشت آن داشت. نزدیک به سه دهه بعد ، مشخص شد که یک دیپلمات ارشد کانادایی در جریان گروگانگیری شش دیپلمات آمریکایی از ایران فرار کرده است.

کن تیلور در بحران گروگانان پیروزی دیپلمات مجازاتری در سال ۵۸ ، سفیر کانادا در تهران بودجه. در ارائهکه دهها دیپلمات ارشاد "پیرو خط امام" به گروگان اختصاص داده شده ، واضح دیپلمات و کارمند سفارت خدمات از سفارت و این سفیر کانادا بودجه که می توانید سه ماه در محل اظهار نظر خود را حفظ کنید.

 

کن تیلور در این سه ماه با ارائه مجدد و تلاش برای تصدیق مدیریت کانادا به منظور تصحیح مجله برای صدور تبلیغات در کانادایی برای این افراد ، امکان فرار از طریق ایران رابط کرد.

این ماجرا ، در فیلم تبلیغاتی آرگو بازگو شده است و اسفند ۱۳۹۱ جایگاه اسکار

</s>avkanî

کن تیلور درگذشت در اکتبر 2016 در سن 81 به علت سرطان روده بزرگ .

 

 

بنر تلگرام