ستيزه جويان گروه الشباب به ساختمان پارلمان سومالی حمله کردند
ستيزه جويان گروه الشباب به ساختمان پارلمان سومالی حمله کردند

ستيزه جويان اسلامگرا در سومالی روز يکشنبه با خمپاره ساختمان پارلمان کشور را در شهر موگاديشو پايتخت، مورد حمله قرار دادند.

در درگيری متعاقب آن با پاسداران صلح دست کم ۱۶ شهروند غيرنظامی کشته شدند.

ستيزه جويان گروه الشباب که با شبکه تروريستی القاعده ارتباط دارند در حالی به ساختمان پارلمان حمله کردند که اين ساختمان آماده ميشد تا ميزبان نخستين اجلاس پارلمانی سال باشد.

صلحبانانِ اتحاديه آفريقا به حمله شورشيان با آتش پاسخ دادند و نهايتاً بنا به اظهار پليس افزون بر کشته شدگان، دهها نفر نيز مجروح شدند.