مخالفت کانادا با پیشنهاد به رسمیت شناختن یک کشور فلسطینی در سازمان ملل متحد

ستاره درخشش اخیرا برای نگاهی عمیق تر به تحولات خاورمیانه، به منطقه سفر کرده است. گزارش های ویژه وی از اورشلیم، رام الله، اردن و ترکیه تصویری کامل از مهمترین رویدادهای منطقه ترسیم کرده است. به این گزارش ها توجه کنید.  

۱- اورشلیم، دیدگاههای دولت اسرائیل و مردم دربارۀ احتمال جنگ با ایران: مصاحبه با دانی آیالون، معاون وزارت خارجۀ اسرائیل
 
۲- رام الله: دیدگاه مقامات خودمختاری فلسطینی دربارۀ حمایت ایران از حماس
( از تل آویو: گفتگو با تزیپی لیونی، وزیر خارجۀ سابق و معاون نخست وزیر اسرائیل)
 
۳ـ امان، اردن: تحولات سوریه  واردوگاه پناهندگان سوری در مرزسوریه و اردن
 
۴ـ استانبول، ترکیه: سیاستهای دولت ترکیه درقبال بحران سوریه: نارضایی مردم؟