آرشیو
آرشیو

   

 

 

 

 

مقامات روسیه می گویند نیروهای امنیتی ۱۴ ستیزه گر مظنون را در دو عملیات جداگانه در جمهوری نا آرام داغستان کشته اند.

مقامات روز چهارشنبه گفتند ۹ ستیزه گر در حومه شهر «کاسپیسک»، و ۵ نفر دیگر در «ماخاچ قلعه» کشته شدند.

داغستان و جمهوری های مجاور روسیه روزانه خشونت هایی را که به جدایی خواهان مسلمان ارتباط داده می شود تجربه می کنند، آنها خواهان تاسیس یک حکومت اسلامی در منطقه هستند.