بایدن ترامپ  Biden Trump

شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا همچنان ادامه دارد و پرزیدنت ترامپ و جو بایدن عصر روز پنجشنبه به وقت آمریکا (بامداد جمعه به وقت ایران) سخنرانی کردند.

ابتدا جو بایدن نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سخنان کوتاهی به مساله کرونا اشاره کرد و همه را به صبر و شکیبایی تا پایان شمارش آرا دعوت کرد.

این سخنرانی با ترجمه همزمان از صدای آمریکا پخش شد:

 

پرزیدنت ترامپ نیز ساعاتی بعد در کاخ سفید در سخنانی به دستکاری در آرا و مهندسی انتخابات اشاره کرد و گفت که خواستار شمارش آرای قانونی این انتخابات است. 

این سخنرانی نیز با ترجمه همزمان از صدای آمریکا پخش شد: