در کشور آفریقائی زیمبابوه دو روز بعد از کودتای ظاهراً بدون خونریزی، سرنوشت رابرت موگابه رئیس جمهوری آن کشور که ۳۷ سال در مسند قدرت بوده است، روشن نیست.

گزارش‌ها حاکی است آقای موگابه ۹۳ ساله و همسر او تحت بازداشت خانگی قرار دارند و آخرین بار هست روز پیش در یک اجتماع حزبی دیده شده‌اند.

بعضی ها از پایان دوران موگابه خشنود به نظر می‌رسند و می‌گویند خواهان یک زیمبابوه جدید و بهتر از دوران موگابه هستند.

رابرت موگابه که پیرترین رئیس جمهوری در قدرت دنیا است، بعد از چهار دهه حضور در قدرت، به افزایش بیماری در صدد برگزیدن جایگزین خود است.

کودتا ظاهراً بعد از آن صورت گرفت که موگابه قصد داشت بعد از اخراج معاونش از حزب، همسر ۵۲ ساله اش را به جانشینی خود تعیین کند.

او هفته پیش دست به تغییراتی زد و همسر خود کریس را جایگزین یکی از معاونان خود کرد تا برای رسیدن به قدرت مسیر برای او هموار تر شود. به نظر می رسد نیروهای نظامی چندان از این تصمیم خوشایند نیستند.

زیمبابوه در دهه ۸۰ میلادی در یک مسیر خونین به استقلال رسید و آقای موگابه از همان زمان به قدرت رسید. او ابتدا در نقش یک رهبر مردمی ظاهر شد اما بعد از مدتی با نقض حقوق بشر، تقلب در انتخابات و تصمیمات خودکامه به چهره ای منفور تبدیل شد بطوریکه از سوی کشورهای غربی تحت تحریم قرار گرفت.