یک نوجوان یمنی در میان شیعیان حوثی، علیه حمله هوایی عربستان سعودی و متحدانش شعار می دهد.  آتش بس یمن شکننده است.
یک نوجوان یمنی در میان شیعیان حوثی، علیه حمله هوایی عربستان سعودی و متحدانش شعار می دهد.  آتش بس یمن شکننده است.

نیروهای دولت یمن روز شنبه در جنوب کشور با پیکار جویان القاعده وارد جنگ شدند، با این هدف که آنها را از مناطقی که در جریان مناقشه یک ساله تصرف کرده اند عقب برانند.

گزارش رویترز به نقل از ساکنان محلی و یک منبع نظامی می گوید ۲۵ نفر از اعضای شاخه القاعده در شبه جزیره عربستان در این درگیری ها کشته شدند.

این گروه با استفاده از هرج و مرج در یمن از زمان آغاز جنگ داخلی در سال گذشته، بر بخش هایی از جنوب و شرق یمن مسلط شده و یک دولت محلی در آنجا تشکیل داده است.

در جنگ داخلی یمن، نیروهای محلی و بقایای ارتش زیر حمایت عبدربه منصور هادی رئیس جمهوری و ائتلاف عرب به رهبری عربستان سعودی در مقابل جنبش حوثی ها و سربازان وفادار به علی عبدالله صالح رئیس جمهوری سابق یمن، مبارزه می کنند.

زدوخورد در حالی صورت می گیرد که مذاکرات صلح با میانجیگری  سازمان ملل متحد متحد در کویت ادامه دارد.نمایندگان دو طرف روز پنجشنبه پس از توافق آتش بس در کشور، در کویت جمع شدند.

با گذشت سه روز از مذاکرات، اختلاف بر سر برنامه ریزی و همچنین اتهام زنی علیه حوثی ها به نقض آتش بس در شهر تعز، حل نشده باقی است.

سازمان ملل متحد می گوید در مناقشه یمن حدود شش هزار نفر که نیمی از آنها غیرنظامی بودند، کشته شده اند.