کارشناسان یمنی بمب ها و مین های کارگذاشته شده توسط شورشیان حوثی در شهر جنوبی عدن را نابود می کنند
آرشیو

آمریکا حمله موشکی روز یکشنبه حوثی ها به پایتخت عربستان را محکوم کرد.

وزارت خارجه آمریکا گفت این حملات درگیری در یمن را تشدید می کند و عدم اعتماد را بیشتر می کند.

در این بیانیه آمده است آمریکا همراه شرکای سعودی اش در دفاع از مرزها علیه ادامه تهدیدها می ایستد.

در این بیانیه همچنین آمده است که از همه طرفها درخواست می شود با فرستاده ویژه سازمان ملل برای رسیدن به یک راه حل سیاسی برای پایان دادن به درگیری های یمن همکاری کنند.