بخش انگلیسی صدای آمریکا - «دیده‌بان حقوق بشر» از دولت افغانستان می خواهد علیه رهبر بازداشتی «شاخه خراسان داعش» به دلیل ارتکاب جنایات جنگی ایراد اتهام کند.

«دیده‌‌بان حقوق بشر» ششم آوریل در بیانیه ای گفت افغانستان باید بتواند دادگاهی منصفانه منطبق با معیارهای بین المللی حقوق بشری برای اسلم فاروقی، رهبر شاخه خراسان داعش، که چند روز پیش در قندهار دستگیر شد، برگزار کند.

فاروقی، که نام واقعی‌اش عبدالله اورکزی، است در ماه ژوئیه ۲۰۱۹ رهبری گروه داعش شاخه خراسان را بر عهده گرفت. این گروه مسئولیت شماری حملات تروریستی در سراسر افغانستان را بر عهده گرفته که طی آنها بسیاری غیرنظامی کشته شدند.

«دیده‌‌بان حقوق بشر» می گوید بازداشت فاروقی فرصتی به مقام ها در افغانستان می دهد تا نشان دهند می توانند دادگاهی منصفانه برای قربانیان جنایات جنگی و دیگر قساوت ها برگزار کنند: «افغانستان پیشینه ضعیفی در اجرای عدالت در مورد ناقضان حقوق بشر و عاملان جنایات جنگی دارد.»

شبه نظامیان «شاخه خراسان داعش» از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ ده ها مسجد شیعیان و دیگر اماکن در کابل و دیگر شهرها را هدف حمله قرار داده و هزاران نفر را کشته و مجروح کرده اند.

این گروه مسئولیت حمله به معبد سیک ها در کابل در ۲۵ ماه مارس را برعهده گرفت که طی آن دست کم ۲۵ نفر کشته شدند.

به گفته «دیده‌‌بان حقوق بشر» افغانستان هزاران مظنون را بر مبنای قوانین کلی تروریسم زندانی کرده، اما آنها را به ارتکاب جرائم جنگی یا جنایت علیه بشریت که سال ۲۰۱۷ به عنوان قوانین جزایی افغانستان تصویب شد متهم نکرده است.

دادگاه مظنونین تروریسم معمولا به صورت غیرعلنی و با استناد به اعترافات اجباری برگزار می شود.

Telegram Banner