حضور پاپ فرانسیس در میدان سنت پیترز واتیکان

پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک های جهان، کشتن فلسطینی های معترض در غزه بدست نیروهای اسرائیلی را محکوم کرد. پاپ فرانسیس روز چهارشنبه گفت این کشتن ها تنها باعث بروز خشونت های بیشتر می شود.

بعد از افتتاح سفارت آمریکا در اروشلیم، تنش ها در مرز غزه با اسرائیل افزایش یافت و در درگیری مهاجمان با نیروهای اسرائیلی حدود ۶۰ فلسطینی کشته شدند.

اسرائیل می گوید از مرز خود محافظت کرده است. کشورهای اروپایی و آمریکا حق اسرائیل برای دفاع از خود را تایید کرده اند.

رهبر کاتولیک های جهان در سخنان خود خواستار «گفتگو» برای برقراری عدالت و صلح در خاورمیانه شد. پاپ فرانسیس این سخنان را در میدان سن پیترو بیان کرد، جایی که ده ها هزار نفر به سخنان او گوش می دادند.

پاپ فرانسیس گفت: «تکرار می کنم، استفاده از خشونت هیچوقت منجر به آرامش نمی شود. خشونت، خشونت می آورد و جنگ، جنگ می آورد.»

در روز افتتاح سفارت جدید آمریکا در اورشلیم، نیروهای اسرائیلی به سمت فلسطینی های خشمگین که به سمت مرز اسرائیل با غزه نزدیک می شدند تیراندازی کردند و حدود ۶۰ نفر را کشتند.

آمریکا و اسرائیل، حماس را عامل خشونت ها می دانند.