آمریکا ارسال تسلیحات عمده به مصر را به حالت تعلیق در می آورد. این تصمیم به دنبال وقفه های پیش آمده برای تشکیل دولتی فراگیر در مصر گرفته شده است.


مصر این تصمیم دولت ایالات متحده را مورد انتقاد قرار داد.
بدر عبدالعطی سخنگوی وزارت امور خارجه مصر روز پنجشنبه این تصمیم را «نادرست» خواند و گفت کشور او متعهد به اجرای نقشه راه سیاسی است و بر اساس آن سال آینده انتخابات برگزار می کند.

۲۶۰۴۰