ناوشکن آمریکایی بنفولد در چین
ناوشکن آمریکایی بنفولد در چین

پهلو گرفتن ناوشکن آمریکایی "بنفولد" در شهر بندری شینتائو در شمال چین، تازه ترین تحول در تلاش های طولانی مدت دو طرف در راستای اعتمادسازی نظامی است.

هرچند چین از حضور نظامی پررنگ آمریکا در آسیا بویژه در دریای جنوبی چین ناخرسند است، اما به نظر می رسد به تدریج بر نارضایتی خود فائق آمده و با امید به پرهیز از درگیری، به رابطه تمایل نشان داده است.

به گزارش آسوشیتدپرس، این نخستین دیدار یک ناو جنگی آمریکایی از چین از زمان واکنش عصبی پکن به حکم دادگاه بین المللی لاهه علیه رفتار پکن در گسترش قلمرو خود در دریای جنوبی چین است.

این که یک ناو آمریکایی در بندری در چین پهلو گرفته است، نشان دهنده آن است که پکن روابط نظامی با ایالات متحده را باارزش می داند و مایل نیست که تحت الشعاع رویدادهای دیگر قرار گیرد.