بعد از توافق آمریکا و روسیه بر سر چگونگی انتقال زرادخانه شیمیایی سوریه و زیر نظر قرار دادن آن توسط جامعه بین المللی، راه رسیدن به قطعنامه ای درباره سوریه در شورای امنیت هموار شده است.

بعد از دو هفته مذاکرات میان دیپلماتهای ارشد آمریکا و روسیه، دیپلماتهای سازمان ملل بر سر پیش نویس قطعنامه ای درباره سوریه به توافق رسیده اند. دیپلماتها می گویند در قطعنامه پیش بینی شده است که اگر دولت بشار اسد  مفاد این قطعنامه را اجرا نکند، با پیامدهایی روبرو خواهد شد.
اواخر روز پنجشنبه آمریکا و روسیه متن پیش نویس را به شورای امنیت ارائه کردند.