تجمع گروهی از فعالان محیط زیست در مرکز لندن - ۲۵ آوریل ۲۰۱۹
تجمع گروهی از فعالان محیط زیست در مرکز لندن - ۲۵ آوریل ۲۰۱۹

بخش انگلیسی صدای آمریکا - پیش نویس یک گزارش تازه سازمان ملل متحد نشان می دهد که در نتیجه اقدام های انسان، تا یک میلیون گونه با خطر انقراض روبرو هستند. این گزارش به شکل دردناکی از نقش مخرب انسان در تخریب منابع طبیعی که بقای خودش در گرو آن است، پرده برمی دارد.

در این گزارش که ششم ماه مه منتشر می شود گفته شده از بین رفتن سریع هوای پاک، آب آشامیدنی، جنگل های جذب کننده دی اکسید کربن، حشرات گرده افشان، ماهی های پر از پروتئین و مناطق استوایی بازدارنده توفان ها تهدیدی کمتر از تغییرات اقلیمی نیست.

در خلاصه ۴۴ صفحه ای این گزارش علمی ۱۸۰۰ صفحه ای سازمان ملل متحد که برای سیاستگذاران تهیه شده، تاکید شده است که از بین رفتن تنوع زیستی و گرم شدن تدریجی زمین با هم ارتباطی تنگاتنگ دارند.

نمایندگان ۱۳۰ کشور از ۲۹ آوریل در پاریس این خلاصه را خط به خط مورد ارزیابی قرار خواهند داد.