از چپ - سفیر روسیه در اوکراین، رئیس جمهوری سایق اوکراین و نماینده سازمان امنیت و همکاری در اروپا پس از مذاکرات صلح در مینسک
از چپ - سفیر روسیه در اوکراین، رئیس جمهوری سایق اوکراین و نماینده سازمان امنیت و همکاری در اروپا پس از مذاکرات صلح در مینسک

شرکت کنندگان در مذاکرات صلح اوکراین  موافقت کرده اند  یک منطقه  حائل برای جدا ساختن نیروهای دولت و جدائی طلبان  طرفدار روسیه ایجاد شود.

بر اساس توافقی که روز شنبه به دست آمد،  برای تشکیل منطقه  حائل ۳۰ کیلومتری، هر طرف باید توپخانه خود را ۱۵ کیلومتر از خط جبهه  عقب  ببرد.

 توافق در پی مذاکرات نمایندگان اوکراین، روسیه، جدائی خواهان و سازمان امنیت و همکاری در اروپا صورت گرفت.

لئونید کوچما، که از ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۵ رئیس  جمهوری اوکراین بود ، نمایندگی کیف در مذاکرات را بر عهده داشت و گفت توافقنامه ظرف یک روز اجرا خواهد شد.  ناظران سازمان امنیت و همکاری در اروپا بر خروج نیروها از ناحیه  حائل  نظارت خواهند کرد.

توافقنامه همچنین  از دو طرف می خواهد تمام «مزدوران» خارجی را از ناحیه مناقشه در شرق اوکراین خارج کنند.  مسکو اتهامات اوکراین و کشورهای غربی را که سربازان روسیه  درکنار شورشیان جنگیده اند  انکار کرده است. سفیر روسیه در اوکراین روز شنبه پس از اجلاس مینسک به خبرنگا ران گفت دو طرف از مزدوران خارجی استفاده کرده اند.

روز شنبه،  یک کاروان کامیون های روسیه حامل کمک های بشر دوستانه برای شهر دونتزک، که در تصرف شورشیان قرار دارد، وارد اوکراین شد – این سومین کاروانی است که در هفته های اخیر به اوکراین فرستاده شده است.

حتی در حالی که بنظر می رسد توافق جدید  تنش را کاهش داده است،  روز شنبه  انفجارهایی یک کارخانه مهمات سازی در دونتزک را تکان داد و موجب آتش سوزی شد.

افزون بر موضوع ادامه حملات و زدوخوردها،  مذاکره کنندگان هنوز نتوانسته اند به دشوار ترین جنبه مناقشه – وضعیت آینده مناطقی که شورشیان در کنترل دارند - بپردازند.