Opposition protesters and riot police spray tear gas against each other in front of the Ukrainian Cabinet of Ministers in Kyiv. Tens of thousands of demonstrators rallied in the center of Kyiv to demand that the government reverse course and sign a lan...
Opposition protesters and riot police spray tear gas against each other in front of the Ukrainian Cabinet of Ministers in Kyiv. Tens of thousands of demonstrators rallied in the center of Kyiv to demand that the government reverse course and sign a lan...

یولیا تیموشنکو رهبر اپوزیسیون اوکراین اعتصاب غذای نامحدودی را آغاز کرده است، با این هدف که دولت را ناچار سازد یک پیمان تجارتی مهم با اتحادیه اروپا را امضا کند.

تیموشنکو روز دوشنبه پس از آن که ویکتوریانوکوویچ رئیس جمهوری اعلام کرد طرح های مربوط به توافق را لغو می کند، گفت دست به اعتصاب غذا خواهد زد.

یانوکوویچ چنین تصمیمی را «دشوار، اما غیرقابل پرهیز» نامید و گفت دولت به جای آن بر تجارت با روسیه تمرکز می کند.


پیمان با اتحادیه اروپا پس ازآن به حال تعلیق درآمد که پارلمان اوکراین  از تصویب قانونی که تیموشنکو نخست وزیر سابق را آزاد می ساخت خودداری کرد. آزادی او یک شرط عمده امضای توافقنامه بود.

این تصمیم موجب درگیری هایی در میدانی در پایتخت اوکراین شد و پلیس به سوی تظاهرکنندگان گاز اشک آور شلیک کرد.

روز یکشنبه، ده ها هزار تظاهر کننده طرفدار اروپا در یکی ازبزرگترین اعتراضات از زمان انقلاب نارنجی در ۹ سال پیش، به کیِف هجوم بردند.

صدها نفر از طرفداران پرزیدنت یانووکویچ نیز روز دوشنبه برای دومین روز در کیِف راه پیمایی کردند.

رئیس شورای اروپا و رئیس کمیسیون اروپا روز دوشنبه از فشار روسیه بر قرارداد انتقاد کردند و گفتند پیشنهاد اتحادیه اروپا روی میز باقی است.

روسیه به واردآوردن فشار سیاسی و اقتصادی، از جمله تهدید تدارکات نفتی اوکراین متهم شده است.

تیموشنکو به اتهام سوء استفاده از قدرت در زمان نخست وزیری زندانی است. او می گوید اتهامات وی انگیزه سیاسی دارد.