حکومت نظامی در اوکراین روز چهارشنبه پایان یافت.

حکومت نظامی از تاریخ ۲۵ نوامبر و پس از توقیف چند کشتی اوکراینی و ملوان شان به دست نیروهای روسیه، در بخش‌هایی از اوکراین به اجرا در آمده بود.

رئیس جمهوری اوکراین پایان حکومت نظامی را به شورای امنیت ملی کشورش اعلام کرد.

به گزارش رویترز، تحت حکومت نظامی، اوکراین ورود شهروندان روس را در سنینی که قابلیت رزمی دارند، ممنوع کرد و شرایط امنیتی را نیز در مناطق حساس، نظیر نیروگاه های هسته ای و بندرهای دریای سیاه، افزایش داد.