دادگاهی در اوکراین  محاکمه  یولیا تیموشنکو نخست وزیر سابق را ، که دست به اعتصاب غذا زده، تا  ۲۳ نوامبر – ۳ آذر – به تاخیر انداخته است.

 در این دادگاه قرار است خانم تیموشنکو از خود در برابر اتهامات  فرار از مالیات و اختلاس  دفاع کند. او، هم اینک در زندان محکومیت ۷ ساله ای را به جرم سوء استفاده از قدرت  می گذراند و می گوید اتهامات انگیزه سیاسی دارد و از کوشش های ویکتور یانوکوویچ رییس  جمهوری برای حذف وی به عنوان یک رقیب سیاسی ناشی می شود.

رهبر اپوزیسیون و نخست وزیر سابق  روز ۲۹ اکتبر در اعتراض به آنچه آنرا نتایج دستکاری شده انتخابات پارلمانی اوکراین می نامد، اعتصاب غذا را آغاز کرد. ناظران بین المللی  انتخابات و دولت امریکا نیز از رای گیری انتقاد کرده اند.

پارلمان اوکراین خواسته است انتخابات در ۵ناحیه  مورد اختلاف  تجدید شود.  احزاب   مخالف  رای گیری در ۵ ناحیه را رد کرده اند و بر بازشماری آرا در ۱۳ ناحیه،  که می گویند در آنجا در تتایج  به سود حزب حاکم دستکاری شد، پافشاری می کنند.