اوکراین در جهت ایجاد یک کلیسای ارتدکس مستقل از نفوذ روسیه حرکت می کند؛ اقدامی که به عنوان یکی از بزرگترین انشعابات مسیحیت در قرن های اخیر قلمداد می شود.

به نوشته شبکه خبری ان.بی.سی، بیش از ۷۰ درصد مردم اوکراین مذهبی شناخته می شوند و اکثریت آنها مسیحی ارتدکس هستند.

در حال حاضر سه شاخه جداگانه کلیسای ارتدکس در اوکراین وجود دارد، که یکی از آنها تحت کنترل رهبر کلیسای ارتدکس روسیه است.

حالا در اثر اختلافات شدید میان روسیه و اوکراین، که از جمله بر سر تجاوز روسیه به شبه جزیره کریمه اوکراین و ضمیمه شدن آن به روسیه بالا گرفته است، اوکراین می خواهد از نقش روسیه در کشور بکاهد.

قرار است روز شنبه، مقامات سه شاخه جداگانه کلیسای ارتدکس بر سر تشکیل کلیسای مستقل ارتدکس و اساسنامه و انتخاب رهبر آن ملاقات کنند.