Baghdad, Iraq map

دولت مرکزی عراق به هواپیمای حامل وزیر انرژی ترکیه که عازم شرکت در یک کنفرانس انرژی در شهر اربیل در کردستان عراق بود اجازه فرود نداد.

به گزارش خبرگزاری رویترز، هواپیما که از استانبول برخاسته بود روز سه شنبه ناچار به فرود اضطراری در شهر «کی سری» در جنوب شرقی آنکارا پایتخت ترکیه شد.

اداره هواپیمایی کشوری عراق گفت به این دلیل با فرود هواپیما موافقت نشد که مقررات را رعایت نکرده بود.

با این حال، رویترز می گوید این واقعیت که وزیر عازم کنفرانسی در شمال عراق بود احتمالا دولت بغداد را ناراحت کرد.

بغداد، که در جدالی دیرینه بر سر حقوق نفت و زمین  با دولت منطقه ای کردستان عراق درگیر بوده، از حرکت های اخیر آنکارا برای برقراری مناسبات نزدیکتر با  کردهای عراق، برآشفته شده است.

رویترز می گوید آنکارا و بعداد همچنین یکدیگر را به تحریک تنش های فرقه ای متهم ساخته اتد و سفیران خود را فراخوانده اند.

ترکیه،  که با کردستان عراق هم مرز است، در حالی که روابطش با بغداد تیره شده بر کوشش برای نزدیک شدن به کردها ی عراق افزوده است. رویتزر می گوید کردستان نیز برای کاهش وابستگی خود به عراق در فروش نفت و گاز گام هایی برداشته و دولت عراق را که می گوید  حق  انحصاری صدور نفت و گازی را که در سراسر عراق تولید می شود دارد، بیشتر ناراحت کرده است.