عکس از آرشیو
در ده ماه گذشته هزاران نفر در ترکیه بازداشت شده اند.

در تازه ترین دور از بازداشت ها بعد از کودتای تابستان گذشته در ترکیه، پلیس ترکیه دهها نفر از کارمندان سابق بازار بورس و سهام را بازداشت کرد.

به گزارش رویترز از رسانه های ترکیه، بامداد جمعه ۲۲ اردیبهشت پلیس بیش از پنجاه نفر را در استانبول دستگیر کرد.

پلیس گفته این افراد هم در ارتباط با فتح الله گولن روحانی مخالف دولت ترکیه بوده اند.

از کودتای نافرجام ۱۵ ژوئیه، دولت اردوغان هزاران نفر از نیروهای نظامی، پلیس، معلمان و فعالان مدتی را بازداشت کرده است. همه این افراد به اتهام ارتباط با آقای گولن بازداشت شده اند.

دولت ترکیه می گوید جنبش وابسته به آقای گولن تروریستی است اما این روحانی که ساکن آمریکا است، هرگونه ارتباط با کودتای نافرجام را رد کرده است.