هزاران تونسی روز چهارشنبه در پایتخت به راه پیمایی پرداختند و خواهان استعفای دولت اسلامگرا شدند.

به گزارش اسوشیتد پرس، راهپیمایی در حالی صورت می گیرد که ائتلاف حاکم و مخالفان برای گفت و شنود ملی با هدف تشکیل دولت جدیدی از تکنوکرات ها ظرف سه هفته آینده، و برگزاری انتخابات جدید، آماده می شوند.

معترضین از آن بیم دارند دولت، به رهبر حزب میانه رو اسلامی النهضه، به قول خود برای استعفا بعنوان بخشی از روند گفت و شنود عمل نکند.

در این میان، خبرگزاری دولتی تونس گزارش داد سه عضو گارد ملی در زد و خورد با شبه نظامیان و ستیزه گران در جنوب کشور کشته شدند. دو شبه نظامی نیز جانسپردند.

ارتش تونس یک سال است که با شبه نظامیان مسلح مرتبط به القاعده می جنگد.