پلیس در جنوب آلمان می گوید دست کم ۹ نفر در تصادف دو قطار کشته شدند.
پلیس در جنوب آلمان می گوید دست کم ۹ نفر در تصادف دو قطار کشته شدند.

پلیس در جنوب آلمان روز سه شنبه گفت دست کم ۱۰ نفر در تصادف دو قطار کشته و بیش از ۱۰۰ نفر مجروح شدند.

در این تصادف دو قطار از روبرو به هم برخورد کردند.

​​​​شرکت راه آهن مریدیان گفت دو قطار این شرکت بین کلبرمور و "باد آیبلینگ" در حدود ۶۰ کیلومتری جنوب شرق مونیخ رخداد تصادفی جدی کردند.

پلیس می گوید بیش از ۵۰ نفر از مجروحان به شدت زخمی شده اند.