ژنرال پرابوت چان-اوچا رهبر کودتای تایلند
ژنرال پرابوت چان-اوچا رهبر کودتای تایلند

دولت نظامی تایلند روز جمعه مقررات خاموشی و منع عبور و مرور شبانه در سراسر کشور را لغو کرد. دلیل این اقدام پایان یافتن خشونت ها و نیاز به حمایت از بخش جهانگردی در کشور اعلام شده است.
 
در اعلامیه شورای نظامی حاکم بر تایلند که از تلویزیون پخش شد آمده: «از آنجایی که وضعیت در کشور بهتر شده و وقایعی که ممکن است منجر به خشونت شود پایان یافته، در استان هایی که مقررات منع عبور و مرور شبانه هنوز در حال اجراست، این مقررات لغو می شود.»
 
از زمان کودتای نظامیان در تایلند، خاموشی و منع عبور و مرور شبانه در پایتخت و ۴۷ استان از نیمه شب تا ۴:۰۰ بامداد اجرا می شد. این مقررات از هفته گذشته در سی استان کشور – از جمله در مکان های توریستی عمده – لغو شد.