بخش انگلیسی صدای آمریکا - تسای اینگ ون، رئیس جمهور تایوان، این ماه در سفری دو روزه به نیویورک در یک سخنرانی عهد کرد هرگز «تسلیم هر تهدیدی» از سوی چین نشود. او در این سفر با نمایندگان بزرگترین شهر ایالات متحده در کنگره دیدار کرد. گزارشگران بعضی جلسات او را پوشش خبری دادند. این سفر در مقایسه با سفرهای قبلی روسای جمهوری تایوان به آمریکا علنی تر بوده است.

تسای پس از گذراندن دو روز در آمریکا پیش از ۲۲ ژوئیه به تایوان بازمی گردد.

چین تایوان را بخشی خودمختار از منطقه زیر حاکمیت خود می داند، نه کشوری با روابط خارجی مستقل.

دولت آمریکا درصدد ارتقاء روابط با تایوان است.

پرزیدنت ترامپ بر خلاف روسای جمهوری پیشین آمریکا با چین وارد نبردی تجاری شده و در برابر توسعه طلبی ارتش چین در دریای جنوبی چین مقاومت کرده است.

Telegram Banner