Map of Khan al-Assal, Syria

روزنامه نگاران سوری با پشتیبانی فرانسه روز چهارشنبه یک ایستگاه رادیویی برای پخش گزارش های مستقل درباره جنگ به داخل سوریه راه اندازی کردند.

بگزارش رویترز ایستگاه جدید "رادیو روزنه"  نام دارد، و پنج روزنامه نگار سوریه، از جمله سه نفرکه اخیرا از رسانه های دولتی خارج شدند، با استفاده از گزارش های 30 خبرنگار در سراسرکشور گزارش هایی پخش خواهند کرد.

هزینه رادیو را "کانال فرانس انترناسیونال" تامین می کند، یک آژانس پشتیبانی رسانه ها که وزارت امورخارجه فرانسه و یک سازمان رسانه ای غیرانتفاعی دانمارکی به آن پول می دهند. سفارت فرانسه در سوریه نیز کمک می کند.

سوای مناقشه نظامی، دولت سوریه و شورشیان با استفاده از تلویزیون، رادیو و اینترنت یک جنگ تبلیغاتی براه انداخته اند.

یکی از دست اندرکاران رادیو روزنه گفت این ایستگاه هیچ هدف سیاسی ندارد. ارجحیت این است که صدای مردم داخل سوریه شنیده شود. آنها رنج می برند وهر روز کشته می شوند، ما می خواهیم از آنان پشتیبانی کنیم.»