پیکار جویان گروه دولت اسلامی روز شنبه به زنجیره ای از روستاهای مسیحی نشین در شمال شرقی سوریه حمله کردند که زدوخوردهای سنگینی را با شبه نظامیان کرد و متحدان محلی آنها موجب شد.

گزارش اسوشیتدپرس به نقل از فعالان حاکی است که حمله حدود سحرگاه آغاز شد و دستکم سه روستا در نزدیکی شهر تل تمر، در امتداد رودخانه خبور در استان حسکه، هدف قرار گرفت. پیکارجویان ماه پیش پس از تسلط بر چندین ناحیه کشاورزی در کرانه جنوبی رودخانه، بیش از ۲۲۰ مسیحی را از همین منطقه ربودند.

مدیر شبکه حقوق بشر در سوریه گفت جنگ روز شنبه بر روستاهایی در شمال رودخانه متمرکز است، و در حالی جریان دارد که پیکارجویان تل تمر سعی دارند یک تقاطع استراتژیک در جدود ۳۵ کیلومتری حسکه را تصرف کنند.

او، که مقیم سوئد است، گفت نبرد بسیار سنگین و شدید است. تل تمر هدف اصلی دولت اسلامی است . تصرف آن می تواند راهی بسوی مرز شرقی عراق برای پیکار جویان باز کند.

گروه ناظر بر حقوق بشر در سوریه نیز نبرد در اطراف تل تمر را گزارش داد و گفت دولت اسلامی آنرا با توپخانه زبر آتش گرفته است.