استفان دی میستورا نماینده ویژه سازمان ملل به جزئیات گفت و گوها اشاره نکرده، اما گفته برای توقف خشونت در سوریه باید تلاش کرد.
دی میستورا گفت جایگزین مذاکرات صلح جنگ بدی خواهد بود.

استفان دی میستورا، فرستاده سازمان ملل متحد در امور سوریه روز دوشنبه دور جدیدی از مذاکرات صلح سوریه را در ژنو آغاز کرد.

او در سخنانی پیش از دیدار با نماینده دولت سوریه هشدار داد که جایگزین مذاکرات، "بدتر از جنگی خواهد بود که تاکنون داشته ایم."

فرستاده سازمان ملل متحد گفت تعیین سرنوشت، حق مردم سوریه است و سازمان ملل باید به آنها کمک کند.

​​دی میستورا گفت برنامه مذاکرات این است که طرفین به طور غیرمستقیم به مدت ۱۰ روز با هم گفتگو کنند و پس از یک وقفه، دو بعدی مذاکرات در اوایل ماه آوریل آغاز شود و یک دور دیگر نیز پس از آن برگزار شود.

استفان دی میستورا گفت به عقیده وی، این روند به نقشه راهی برای صلح، و نه توافق صلح، منجر خواهد شد.