آمریکا و کره جنوبی تمرین های دفاع هوایی از پیش برنامه ریزی شده خود را برای تقویت تلاش های دیپلماتیک مربوط به عاری سازی هسته ای کره شمالی به حال تعلیق در آوردند.

به گزارش رویترز، خبر تعلیق این تمرین ها را نیروهای مسلح آمریکا در روز جمعه اعلام کرد.

پنتاگون گفته است که این تمرین ها که قرار بود ماه دسامبر برگزار شود با تصمیم وزیران دفاع آمریکا و کره جنوبی به حال تعلیق در آمد. این دو روز جمعه در سنگاپور با هم دیدار و گفتگو کردند.

سخنگوی پنتاگون گفته است که هر دو وزیر به تنظیم تمرین های نظامی برای اطمینان یافتن از آمادگی نیروهای نظامی متعهد هستند.

سخنگوی پنتاگون گفته است که هماهنگی های نظامی سئول و واشنگتن برای ارزیابی تمرین های آتی ادامه خواهد داشت.