نخست وزیر سابق کوسوو، تبرئه از اتهام جنایات جنگی
نخست وزیر سابق کوسوو، تبرئه از اتهام جنایات جنگی

هزاران دانشجوی صرب روز سه شنبه در بلگراد، پایتخت صربستان جمع شدند و به اقدام اخیر یک دادگاه سازمان ملل متحد در تبرئه نخست وزیر سابق کوسوو و دو ژنرال کرووات که به ارتکاب جنایات جنگی متهم بودند، اعتراض کردند.

بیش از دو هزار دانشجو در حالی که پلاکاردهایی در دست داشتند و پرچم ها را تکان می دادند، در برابر ساختمان پارلمان گردآمدند و از قانون گذاران خواستند تصمیم دادگاه لاهه را محکوم کنند.

وزیر دادگستری صربستان به تظاهرات پیوست و خواهان مجازات مجرمین جنگی از کشورهایی غیر از صربستان شد.

هفته پیش، دادگاه بین المللی برای یوگوسلاوی سابق در لاهه، راموش هارادیناج نخست وزیر سابق کوزوو، رهبر شورشی زمان جنگ، و دو فرمانده او را از اتهامات جنگی علیه غیر نظامیان مبرا دانست و دستور داد بی درنگ آزاد شوند.

چند هفته پیشتر، دادگاه دو ژنرال کرووات را از اتهام ارتکاب جنایات جنگی در جریان نبرد عمده ای برای استقلال کروواسی تبرئه کرد.